Aan-/afmelden

  • Wij bestaan 25 jaar!

Aan-/afmelden

Aanmelden

Aanmelden van uw peuter kan vanaf 1 jaar, waarbij u uw voorkeurdagen kunt opgeven. Het is raadzaam snel aan te melden dit in verband met wachtlijst; hoe eerder hoe beter.

Wanneer uw kind de leeftijd van 2 jaar heeft bereikt, kan het worden geplaatst mits er ook daadwerkelijk plaats is. Er wordt dan overleg gevoerd over de dagdelen. Klik hier voor het aanmeldformulier

Het inschrijfgeld bedraagt € 25,00 per kind op rek. nr. NL28RABO0116735074 Rabobank Breda.

Het inschrijfgeld kan niet worden verrekend met de ouderbijdragen of worden teruggestort wanneer het kind geen gebruik maakt van de peuterspeelzaal.

Direct na ontvangst van het inschrijfgeld en het aanmeldingsformulier is de aanmelding pas definitief en wordt uw kind ingeschreven. Hierover krijgt u van ons bericht.

Afmelden

Wanneer uw kind de leeftijd van 4 jaar bereikt en naar de basisschool gaat, is opzegging niet noodzakelijk. De opzegtermijn is dan niet van toepassing, uw kind wordt dan automatisch uitgeschreven.

Het Berebootje hanteert een opzegtermijn van één maand. De afmelding gaat in op de eerste van de volgende maand (Voorbeeld: Een opzegging op 29 januari betekent dat de opzegging definitief is per 1 maart). Opzegging (ook van een derde dagdeel) geschiedt door middel van een brief of een email gericht aan hetberebootje@gmail.com

Overdrachtsformulier

Wanneer het kind 4 jaar wordt vult de leidster, in samenspraak met de ouders/verzorgers, een overdrachtsformulier in t.b.v. de basisschool.