Tarieven

  • Wij bestaan 25 jaar!

Tarieven

Met ingang van 1 januari 2021 is onze uurprijs verhoogd naar € 9,25.-

Deze prijsverhoging wordt doorgevoerd vanwege toenemende kosten van personeel en diverse overheidsmaatregelen, waaronder informatieverstrekking belastingdienst.

De maandprijzen per kind worden:

1 ochtend per week                                    € 100,18

2 ochtenden per week                               € 200,36

3 ochtenden per week                               € 300,53

4 ochtenden per week                               € 400,71

5 ochtenden per week                            € 500,89

De jaarlijkse kosten (40 weken) worden verdeeld over 52 weken.

De bijbehorende uren zijn 10,83 uur per maand voor een ochtend per week en 21,66 uur per maand voor 2 ochtenden per week, etc.

De kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst is voor 2021 vastgesteld op € 8,46,- per uur. Per maand kunt u voor maximaal 230 uren kinderopvangtoeslag krijgen, afhankelijk van het aantal uren van de ouder die het minste werkt.

De opzegtermijn is 1 maand als uw peuter eerder weggaat voor dat hij/zij 4 jaar wordt.

Zowel van de maand waarin uw peuter bij onze de speelzaal begint, als de maand waarin uw peuter de speelzaal verlaat, worden alleen de dagdelen in rekening gebracht vanaf de datum dat de peuter geplaatst wordt en in de laatste maand de dagdelen tot uw peuter 4 jaar wordt.

Wij werken met incasso`s, waarbij u ons machtigt de maandelijkse ouderbijdrage van uw rekening te incasseren.

Als u allebei werkt, een opleiding volgt of een traject naar werk of een inburgeringscursus volgt, dan krijgt u een inkomensafhankelijke toeslag via de Belastingdienst, de Kinderopvangtoeslag.

Onze peuterspeelzaal valt onder de dagopvang.

Ons LRK-nummer is 125517026

Kijk voor alle voorwaarden op de website van de Belastingdienst. Hier kunt u ook een proefberekening maken.

Komt u niet in aanmerking voor de Kinderopvangtoeslag, omdat u een gezin bent waarbij één van de ouders niet werkt, de zogenaamde kostwinnergezinnen, dan kunt u gebruik maken van de gemeentelijke subsidie van de gemeente Breda, de Peuterregeling.  U dient zelf bij ons aan te geven of u hiervan gebruik wil maken. Wij vragen deze dan voor u aan bij de gemeente Breda.

Hiervoor dient u het formulier Peuterregeling 2021 in te vullen. Zie hiervoor bijgevoegde documenten:

1. Formulier Peuterregeling 2021

2. Brief naar ouders peuterregeling 10 januari 2021

3. VNG-tabel