Dagindeling

  • Wij bestaan 25 jaar!

Dagindeling

Vaste groepen

Het Berebootje werkt met groepen van maximaal 16 kinderen. Iedere groep wordt begeleid door 2 gekwalificeerde pedagogische medewerkers en een vaste vrijwilligster. Alle pedagogische medewerkers hebben ruime ervaring in het werken met jonge kinderen. Kinderen kunnen Het Berebootje tenminste een dagdeel per week bezoeken. Dit kan worden uitgebreid naar 5 dagdelen, mits er plaats is. Het Berebootje is vijf ochtenden in de week open.

Indeling speelochtend

De peuters worden ’s ochtends door de leidsters ontvangen. Zij kunnen aan de tafel plaatsnemen voor een spelletje, om te kleuren, te kleien, te knutselen etc. Kinderen die behoefte hebben om eerst zelfstandig te spelen of rond te kijken kunnen dat uiteraard ook doen.

Op een speelochtend komt in ieder geval de creativiteit aan bod, maken we muziek en besteden we aandacht aan taal d.m.v. een boek of een kringgesprek. Ook hierbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat er op dat moment bij de kinderen leeft. Zo besteden we altijd aandacht aan de seizoenen en de feestdagen. Bij mooi weer spelen de kinderen buiten.

Praktische zaken

Het is de bedoeling dat uw kind zelf drinken en fruit (bij voorkeur appels en bananen) meebrengt. Bij de ingang kunnen de peuters hun afgesloten beker op het dienblad plaatsen en het fruit in de mand leggen. Wilt u alstublieft geen snoep meegeven.

Als uw kind nog niet helemaal of helemaal niet zindelijk is, dient u zelf voor luiers en/of verschoning te zorgen. Ook voor de luiers (voorzien van naam) is een speciaal mandje in de hal. Liever geen luierbroekjes.

Verjaardagen

Verjaardagen van de peuters worden gevierd na de eet- en drinkpauze.
Vanaf  11.00 uur bent u van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn, om dit samen te vieren na overleg met de pedagosiche medewerkster.

Als u uw kind laat trakteren dan wordt een kleine en gezonde traktatie op prijs gesteld.
De leidsters kunnen u wellicht op een goed idee brengen.