Documenten

 • Wij bestaan 25 jaar!

Documenten

Vanaf november 2012 vind  er bij het Berebootje een jaarlijks uitgebreid onderzoek plaats door de GGD. Op grond van dit onderzoek en aanbeveling naar de gemeente toe, zijn we sinds die tijd opgenomen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen.

Hieronder kunt u een aantal belangrijke documenten downloaden:

 1. De huisregels van Het Berebootje (versie 2020)
 2. Inspectierapport 10-02-2020
 3. Pedagogisch Beleidsplan 2018
 4. Certificaat 2019 van De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen
 5. Algemene voorwaarden Kinderopvang 2017
 6. Folder Rijksvaccinatieprogramma: Bescherm je Kind tegen infectieziekten
 7. Informatiepagina twijfels over vaccinatie

De volgende documenten kunnen worden ingezien op de peuterspeelzaal:

 1. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en handleiding behorende bij Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 2. Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid
 3. Klachtenregeling
 4. Registratie  en Registratieverklaring van De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Daarnaast:

 • Zijn we lid van belangenvereniging voor ouders en peuterspeelzalen: BOinK
 • Registratie De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen
 • Hebben alle medewerksters van de peuterspeelzaal een geldig kinder-EHBO diploma en een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) ingeleverd.
 • Hebben wij een vrijwilligersbeleid.
 • Zijn wij in 2017 lid geworden van de brancheorganisatie Kinderopvang