Openingstijden

  • Wij bestaan 25 jaar!

Openingstijden

Uw peuter kan tussen 8:30 en 9:00 uur worden gebracht en tussen 11:30 en 11:45 uur worden opgehaald, na 9:00 uur gaat de deur dicht en kunt u aanbellen.

Het Berebootje is gesloten tijdens de feestdagen en tijdens de schoolvakanties van de onderbouw van de basisschool Dr. De Visser.

Wij gaan ervan uit dat uw kind fit en gezond naar de speelzaal komt. Wilt u bij ziekte of elk ander verzuim de leidster daarvan (zo mogelijk van tevoren) op de hoogte stellen? U kunt dit telefonisch doorgeven.

Het Berebootje is tijdens de openingstijden bereikbaar via tel.nr. 076 – 5651862 of 06 – 18480073. Kunt u uw kind niet zelf bij de peuterspeelzaal afhalen, geeft u dit dan van tevoren aan de leidsters door. Dit om problemen te voorkomen.