Wie zijn wij

  • Wij bestaan 25 jaar!

Wie zijn wij

Oprichting

In september 1994 heeft Peuterspeelzaal het Berebootje haar deuren geopend. De peuterspeelzaal is vanaf haar oprichting gevestigd in het Ginneken aan basisschool Dr. de Visser. Het Berebootje is een onafhankelijke stichting. Het beleid wordt bepaald door de voorzitter en de penningmeester. Zij werken nauw samen met de pedagogisch medewerkers en de vrijwilligers. Vanaf 1 januari 2018 valt het Berebootje onder de Wet IKK (Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang). De ouders komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag van de belastingdienst of peuterkorting van de gemeente Breda. Meer informatie vindt u op de pagina tarieven.

De eerste jaren van een kind staan in het teken van zorg en bescherming door de ouders. Geleidelijk breidt de wereld zich uit en breekt het moment aan dat het kind zich steeds meer gaat richten op het spelen met andere kinderen. De peuterspeelzaal biedt de mogelijkheid om spelender-wijs alleen en/of samen met andere leeftijdsgenootjes nieuwe dingen te ontdekken. De peuter leert te delen, te luisteren en rekening te houden met anderen, maar ook op te komen voor zichzelf.

Door een uitgebreid aanbod van spelmogelijkheden wordt het kind gestimuleerd om de eigen fantasie te gebruiken en initiatief te ontwikkelen. Het Berebootje geeft uw kind een rustige en vertrouwde omgeving, waarin het zich veilig en op zijn gemak kan voelen. De kinderen mogen bij ons nog volop genieten van het echt peuter zijn, maar wel binnen een bepaalde structuur. Het is belangrijk dat het kind plezier heeft en op zijn eigen wijze met begeleiding tot ontplooiing komt.

In aanvulling op het bovenstaande verwijzen wij u graag naar ons pedagogische beleidsplan , zoals dat is opgenomen onder het kopje documenten van deze website. Hierin kunt u uitgebreid lezen over onze idee├źn betreffende ondermeer de ontwikkeling van peuters.

Aan het Berebootje is een vast vertrouwenspersoon verbonden. Indien u met deze persoon in contact wenst te treden, kunt u zich wenden tot onze leidsters